Ugrás a tartalomra

Paulai szent Vince missziós ház

Ády küldte be April 4, 2013 időpontban
Hely/kategóriák

Paulai szent Vincéről nevezett misszóspapok (Lázáristák) Ménesi úti misszió háza.

"A Páli Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek Rendjét 1633-ban alapította Szent Vince Párizsban a Franciaországot sújtó nyomor, a harmincéves háború és belviszályok idején, amikor árvák tömegei kóboroltak az utcákon. Páli Szent Vince akkor érezte meg, hogy az ő küldetése ezeknek a szegényeknek az istápolása, pártfogolása.
Szeretet-egyesületeket hozott létre az egész országban. Párizsban előkelő hölgyek segítettek adományaikkal. Így negyvenezer gyermeket mentett meg. A munkára jelentkező egyszerű lányok nevelését, tanítását Szent Lujzára bízta, aki az első nővérközösséget a saját lakásán hozta létre.
Az irgalmas nővérek elsődleges hivatása az életszentségre való törekvés: Istent mindenek felett szeretni és őt a szegények személyében szolgálni. Az alapítók halála után a nővérközösségek elterjedtek az egész világban. Hazánkba Széchenyi Franciska hívta meg a nővéreket Grázból 1852-ben, s később a főurak és gazdag családok is követték példáját. Az első magyar nyelvű noviciátus 1905-ben jött létre Piliscsabán. A budapesti központi ház 1909-ben épült fel a Ménesi úton, ahol ma is 100 idős nővér lakik.
A szerzetesek 1950-es szétverése előtt az irgalma nővérek 94 intézményben – iskolákban, kórházakban, árvaházakban, szeretet otthonokban, fegyintézetben, valamint vakok, siketek, nyomorékok mellett – működtek. Akkor több, mint ezerötszázan voltak. Ma alig 180-an vannak az egész országban. A rendszerváltás óta 9 fiatallal bővült a létszám." F:uj.katolikus.hu

Cím

Ménesi út 26
Magyarország

Hosszúsági és széleségi fokok