Ugrás a tartalomra

Buda és Pest a 17. században

leguan küldte be November 22, 2010 időpontban

A képek készítői:

Morelli 1800-as évek végén készített fametszetének eredetije a Hallart rajza alapján készült Wening  metszet (mellékletben). ---- Morelli Gusztáv (1848–1909) fametsző, a fametszés tanára.Önállóan először 1868-ban kezdett dolgozni, Orbán Balázs A Székelyföld leirása c. munkája és a Vasárnapi Újság számára. Petőfi díszkiadásának  képeit, valamint több díszmunkának, díszoklevélnek, állami értékpapírnak, kötvénynek és tankönyvnek rajzait metszette. A Rudolf trónörökös kezdeményezésére megindított Osztrák-magyar monarchia írásban és képben című nagy vállalkozás magyar kiadásának összes fametszete (mintegy 850 db.) szintén a Morelli vezetése alatt álló műintézetben készült és jelentékeny részük  Morelli mesteri munkája.

Dillich, Wilhelm: (1571–1655 ) hesseni művész 1600-ban megjelent munkája, az Ungarische Chronica.

Houfnagel, Georg (Antwerpen, 1542 - Bécs, 1600) neves belga festő fia, Houfnagel, Jacob metszetei.

Merian, Matthäus (1593–1650) svájci-német rézmetsző és kiadó, Archontologica cosmica c. munkája számos országról közölt térképeket és metszeteket.

Wening, Michael  (1645-1718) rézmetszete Hallart, Louis Nicolas német hadmérnök és rajzoló rajza alapján

Goeffels, Franz (Geffels, Frans) antwerpeni születésű, de Mantovába települt festő.

Nessenthaler, Elias (1688–1702 között  a nagyszombati nyomdában is működött rézmetsző) metszete Fontana, J. D. rajza nyomán.

A képek - az akkoriban szokásos módon - egy képzeletbeli hegytető vagy madártávlat nézőpontjából készültek, többnyire stilizált épületábrázolással. A tájékozódást segítheti három templom, amelyek a Mátyás király korában elnyert formájukat a török korban is megőrizték: a Várban a Nagyboldogasszony (Mátyás-) templom és attól északra a Mária Magdolna templom, Pesten a Belvárosi Plébániatemplom. Néhány képen látható a Dunán  a törökkori hajóhíd (kb. a mai Erzsébet-híd vonalában).

Cím

Budapest I. kerület
I. kerület Vár
Magyarország

Hosszúsági és széleségi fokok