Ugrás a tartalomra

Erdélyi népi építészet Kós Károly metszetein

leguan küldte be November 27, 2010 időpontban

Kós Károly  1929-ben írott könyvét 1934-ben adta ki (vászonkötésű díszkiadásban) az Erdélyi Szépmíves Céh. Erdély  i.e. V. századtól 1918-ig tartó történetének vázlatos leírása  (88 oldalon) után, 60 linóleum-metszeten mutatta be Kós az erdélyi népi kultúrák építészetének és viseletének példáit.

A könyvben arra a kérdésre kívánt válaszolni, amit az előszóban fogalmazott meg a maga számára: "Lehet-é, van-é ennek a zárt erdélyi földnek olyan spirituális ereje, mely az ideverődött különböző faju emberi társadalmak  egymástól különböző, sőt ellentétes élethangjait konszonáns melódiában tudja egyesíteni? Lehet-é, van-é egyáltalán erdélyi kultúra és ha van, mi okból kellett lennie?"